Tỷ lệ thẻ nạp và quy đổi Kulxu

Tỷ lệ thẻ nạp và quy đổi Kulxu

Tỷ lệ nhận được khi nạp thẻ:

LOẠI THẺ TỶ LỆ NHẬN ĐƯỢC
Thẻ BIT 100%
Các kênh ngân hàng (ATM) 110%
Thẻ Zing 90%
Thẻ Gate 90%
Thẻ VTC 90%
Các loại thẻ điện thoại (Mobi, Vina, Viettel…) 90%
Thẻ VISA, MASTER CARD, ... 100%

Ví dụ:

LOẠI THẺ NẠP NHẬN ĐƯỢC
Thẻ BIT mệnh giá 100.000 VNĐ 100.000 kulxu
Thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel,..mệnh giá 100.000 VNĐ 90.000 kulxu
Thẻ ATM khi nạp mệnh giá 100.000 VNĐ 110.000 kulxu

Tỷ giá quy đổi từ Kul Xu thành Kim Cương trong game:

GÓI NẠP KUL XU KIM CƯƠNG (KC) TẶNG KC LẦN ĐẦU
Gói 1 18.000 70 70
Gói 2 45.000 210 210
Gói 3 90.000 420 420
Gói 4 270.000 1300 1300
Gói 5 500.000 2500 2500
Gói 6 1.000.000 5200 5200
Gói 7 2.000.000 11000 11000