Tu Hành Nhẫn Thuật

Tu Hành Nhẫn Thuật

Tham gia phụ bản, nâng cao năng lực bảo vệ làng lá.

TU HÀNH

Tu hành là nơi thu thập Sách EXP.

Có 2 nhiệm vụ chính:

  • Thí luyện Ám Bộ mở vào thứ 2, 4, 6, CN
  • Hang ổ cường đạo mở vào thứ 3, 5, 7, CN

Mỗi nhiệm vụ có 3 độ khó khác nhau, tùy vào đội hình và lực chiến chọn độ khó phù hợp.

NHIỆM VỤ CẤP S

Nhiệm vụ cấp S là nơi thu thập Charka. Tiêu hao 6 thể lực mỗi lần khiêu chiến

Có 3 nhiệm vụ:

  • Truy Bắt Vĩ Thú mở vào thứ 3, 6, CN
  • Hà Mô Tiên Giới mở vào thứ 2, 5, CN
  • Anh Hùng Làng Lá mở vào thứ 4, 7, CN

Tùy vào cấp độ đội mà Charka sẽ thay đổi từ thấp đến cao: Chakra thường, Chakra Trung, Chakra Cao, Chakra Siêu, Chakra Thần

Có thể Càn Quét nhanh để qua nhiệm vụ

Lưu ý: Khiêu chiến thất bại sẽ không bị mất lượt

PHỤ BẢN VÔ TẬN

Tham gia phụ bản vô tận để nhận được Vàng và Đá

Mỗi ngày có 1 lượt làm mới và càn quét. Sauk hi càn quét vẫn có thể tiến hành khiêu chiến tiếp.

Ngoài ra, những cao thủ đi ải sẽ được vinh danh ở BXH