Thảo Phạt Vĩ Thú - Khiêu Chiến Dị Ma Tượng

Thảo Phạt Vĩ Thú - Khiêu Chiến Dị Ma Tượng

Trải nghiệm cảm giác chiến đấu cùng các vĩ thú huyền thoại.

THẢO PHẠT VĨ THÚ

Thảo Phạt Vĩ Thú là nơi để thu thập Thức Ăn dùng để nuôi Vĩ Thú

Có 3 Vĩ Thú. Mở theo các ngày trong tuần

Khiêu Chiến Vĩ Thú

Khiêu chiến thành công nhận thức ăn tương ứng với mỗi Vĩ Thú. Có thể vào giao diện Nuôi Vĩ Thú để tăng cấp Vĩ Thú

DỊ MA TƯỢNG

- Mỗi ngày khiêu chiến DỊ Ma Tượng có thể nhận Vàng và Sách EXP.

- Ninja cấp 28 mới được tham gia Dị Ma Tượng và chỉ có thể ra trân tối đa 1 lần/ngày

- Tùy vào lực chiến của đội mà phần thưởng nhiều hay ít

Có thể dùng Kim Cương càn quét nhanh