S54 - KAGUYA Chính Thức Khai Mở

S54 - KAGUYA Chính Thức Khai Mở

Các Nhẫn Giả thân mến!

Thế giới nhẫn thuật rộng lớn và đầy thú vị đang chờ các bạn gia nhập. S54 - KAGUYA đã sẵn sàng, chuẩn bị hành trang cùng gia nhập vói Ninja Lead nào.

NINJA LEAD  KHAI MỞ S54 - KAGUYA
09:00 NGÀY 05.06.2018

Các Nhẫn Giả đừng bỏ lỡ hàng loạt các sự kiện siêu HOT nhân ngày mở cửa Server nhé:

Gia Nhập Quân Đoàn Ninja Lead Ngay!!!!!!