Hướng dẫn nhập Giftcode

Hướng dẫn nhập Giftcode

Các bước nhập Giftcode trong Ninja Lead

Bước 1: Nhấp chọn “Avatar nhân vật” như hình.

Bước 2: Sau đó, xuất hiện bảng “Thiết lập cài đặt cho game”, chọn tiếp mục “Nhập Giftcode”.

Bước 3: Tiến hành nhập Giftcode vào khung trống và chọn “OK”. Vật phẩm sẽ tự chuyển vào “Túi Đồ” của bạn .