Hướng Dẫn Nạp Thẻ Trên Web/Wap

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Trên Web/Wap

Hướng dẫn nạp thẻ trên Web/Wap giành cho người chơi mới

Đối với PC

Bước 1: Nhấp trực tiếp vào nút “Nạp Thẻ” ở trang chủ game hoặc truy cập vào trang: https://nap.kul.vn/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản KUL/Facebook/Google đang sử dụng trong game

Lưu ý: bạn nên cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản Kul để bảo vệ tài khoản được tốt nhất. Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản xem tại: ( Link hướng dẫn )

Bước 3: Chọn game “Ninja LEAD”

Bước 4: Khai báo thông tin máy chủ và nhân vật. Chọn gói Kul Xu muốn nạp rồi thanh toán.

Nếu tài khoản còn đủ kul xu, hệ thống sẽ thông báo nạp tiền thành công.

Đối với thiết bị di động

Bước 1: Nhấp trực tiếp vào nút “Nạp Thẻ” ở trang chủ game hoặc truy cập vào trang https://nap.kul.vn/ sau đó chọn game Ninja LEAD

Bước 2: Đăng nhập tài khoản KUL/Facebook/Google đang sử dụng trong game

Bước 3: Khai báo thông tin máy chủ và nhân vật

Chọn gói Kulxu muốn nạp rồi thanh toán

Hoàn thành rồi , chúc các hiệp sĩ chơi game vui vẻ.