Giới Thiệu Tính Năng Guild

Giới Thiệu Tính Năng Guild

Gia nhập Guild, gây dựng gia tộc lớn mạnh tham gia vào Đại chiến Ninja "Ngũ Quốc Phân Tranh".

Guild gồm có 5 chức năng chính:

  • Ngưỡng Mộ
  • Hoạt Động
  • Skill Guild
  • Guild Chiến
  • SHOP Guild

NGƯỠNG MỘ:

Chỉ có thể Ngưỡng Mộ người có level cao hơn bản thân, chủ guild/leader

Ngưỡng Mộ sẽ nhận Thể Lực và điểm Sôi Nổi Guild. được Ngưỡng Mộ sẽ nhận Vàng

HOẠT ĐỘNG:

- Cổ vũ: Có thể dùng Kim Cương hoặc Vàng để cổ vũ, sau khi cổ vũ sẽ nhận điểm sôi nổi Guild và xu Guild.

- Mở Rương:

Mỗi ngày có 3 lượt mở rương, lượt đầu miễn phí 2 lượt còn lại tiêu hao Kim Cương.

Rương Guild có thể nhận được rất nhiều vật phẩm như Mảnh Thần Khí, Mảnh Ninja, Vàng, Xu Guild,….

SKILL GUILD:

Nơi gia tăng điểm thuộc tính cho Ninja. Có 4 loại chính là:

  • Tăng HP
  • Tăng Công
  • Thể Kháng
  • Tăng Nhẫn Kháng

Lưu ý: Rời GUILD sẽ vô hiệu hóa Skill Guild, gia nhập Guild khác sẽ tái kích hoạt

GUILD CHIẾN

SHOP GUILD