Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới

Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới

Tổng lực chiến đạt mốc nhận thưởng

- Thời gian: 7 ngày đầu khi mở Server

- Nội dung sự kiện: Đủ điều kiện dưới đây sẽ được nhận thưởng

TỔNG LỰC CHIẾN PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
200.00 Mảnh Naruto *10
35.000 Mảnh Naruto *15
50.000 Mảnh Naruto *20  
70.000 Mảnh Naruto *25  

Tăng level nhận thưởng

- Thời gian: 7 ngày đầu khi mở Server

- Nội dung sự kiện: Mỗi ngày nạp 70 Kim Cương nhận thưởng

LEVEL PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
20 Mảnh Yamato *10
35 Mảnh Yamato *15
35 Mảnh Yamato *20  
40 Mảnh Yamato *25  

Nạp mỗi ngày nhận thưởng

- Thời gian: 7 ngày đầu khi mở Server

- Nội dung sự kiện: Mỗi ngày nạp 70 Kim Cương nhận thưởng

NGÀY QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Ngày 1 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 20
Vàng *50000
Sasuke 2 sao
Ngày 2 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 21
Vàng *50000
Ngày 3 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 22
Vàng *50000
Mảnh Sasuke *50
Ngày 4 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 23
Vàng *50000
Ngày 5 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 24
Vàng *50000
Mảnh Sasuke *100
Ngày 6 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 25
Vàng *50000
Ngày 7 Vé Càn Quét *30
Bánh Bao * 26
Vàng *50000
Mảnh Sasuke *150

Phúc lợi nạp lần đầu

- Thời gian: 7 ngày đầu khi mở Server

- Nội dung sự kiện: Lần đầu mua thẻ tương ứng nhận thưởng.

VẬT PHẨM PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
Thẻ Tuần Chakra Trung *5
Vàng *70000
Đùi Gà *10
Sách EXP Trung *10
Thẻ Tháng Chakra Trung *10
Vàng *150000
Đùi Gà *20
Sách EXP Trung *20
Thẻ Vĩnh Viễn Chakra Trung *15
Vàng *300000
Đùi Gà *30
Sách EXP Trung *30

Combo Ưu Đãi: Mua cùng lúc thẻ tương ứng nhận thưởng

MUA CÙNG LÚC PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
Thẻ Tuần + Tháng Kakuzu 3 Sao
Thẻ Tuần + Tháng + Vĩnh Viễn Hidan 3 sao

**Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.