28/03 Khai Mở Máy Chủ Mới S37 - KABUTO

28/03 Khai Mở Máy Chủ Mới S37 - KABUTO

Các Nhẫn Giả thân mến!

Thế giới nhẫn thuật rộng lớn và đầy thú vị đang chờ các bạn gia nhập. S37 - KABUTO đã sẵn sàng, chuẩn bị hành trang cùng gia nhập vói Ninja Lead nào.

NINJA LEAD  KHAI MỞ S37 - KABUTO
09:00 NGÀY 15.04.2018

Các Nhẫn Giả đừng bỏ lỡ hàng loạt các sự kiện siêu HOT nhân ngày mở cửa Server nhé:

Gia Nhập Quân Đoàn Ninja Lead Ngay!!!!!!