09/04 Khai Mở Máy Chủ Mới S35 - KAGEKAGE

09/04 Khai Mở Máy Chủ Mới S35 - KAGEKAGE

Các Nhẫn Giả thân mến!

Thế giới nhẫn thuật rộng lớn và đầy thú vị đang chờ các bạn gia nhập. S35 - KAZEKAGE đã sẵn sàng, chuẩn bị hành trang cùng gia nhập vói Ninja Lead nào.

 

NINJA LEAD  KHAI MỞ S35 - KAZEKAGE
09:00 NGÀY 09.04.2018

Các Nhẫn Giả đừng bỏ lỡ hàng loạt các sự kiện siêu HOT nhân ngày mở cửa Server nhé:

Gia Nhập Quân Đoàn Ninja Lead Ngay!!!!!!